GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR

A1 – Managementul proiectului (L1- L12)

Graficul activităților proiectului

A 2 – Conferința de lansare a proiectului (L1)

Anunț_lansare_proiect - postat la data de 03 iunie 2014

Anunț_Conferință_de_presă - postat la data de data 03 iunie 2014 

Desfășurare_Conferință_de_lansare_(Galerie_foto)

Conferința de lansare VIDEO 

A 3 – Activitatea de informare și publicitate a proiectului (L1 - L12)

Mapă proiect

Pliant proiect

Poster proiect

Baner

MULTIMEDIA

Galerie foto
Galerie video
Galerie audio 

A 4 - Selecția grupului țintă (L1 - L3)

Anunț identificare și selecție grup țintă

A 5 - Achiziția bunurilor și serviciilor (L1 - L12)

Anunţ achiziţie Servicii de servere virtuale (pachet domeniu.ro şi găzduire website)

Documentaţia pentru ofertanţii pentru achiziţia Pachet domeniu.ro şi găzduire website

Anunţ achiziţii Servicii de realizare Website

Documentaţia pentru ofertanţii pentru achiziţia Servicii de realizare Website

Anunţ pentru achiziţie materiale publicitare

Documentaţie pentru ofertanţi pentru achiziţia de materiale publicitare

Anunţ pentru achiziţie ştampile

Anunţ achiziţie servicii Catering - postat la data de 29mai 2014

Documentaţie pentru ofertanţii de Serviciu Catering

Anunţ achiziţie servicii Tiparire - postat la data de 29mai 2014

Documentaţie pentru ofertanţii de Serviciu Tiparire

Anunţ achiziţii Servicii de informare şi publicitate în presa scrisă (anunţuri ziar) - postat la data de 02 iunie 2014

Documentaţie pentru ofertanţii de Servicii de informare şi publicitate în presa scrisă (anunţuri ziar) - postat la data de 02 iunie 2014 

Anunţ achiziţie servicii audit - postat la data de 05 iunie 2014

Documentaţie pentru ofertanţii de Servicii Audit

Formulare servicii de audit financiar

Conditii de participare auditor financiar

Anunţ achiziţie Servicii Curierat - postat la data de 06 iunie 2014

Documentaţie pentru ofertanţii de Servicii Curierat

Anunt achiziţie material consumabile - postat la data de 06 iunie 2014

Documentaţie pentru ofertanţii materiale consumabile

Anunţ achiziţie Servicii Expert Contabil - postat la data de 18 august 2014

Documentaţie pentru ofertanţii  Expert Contabil

Formulare Servicii Expert Contabil

Conditii de participare Expert Contabil

Anunţ achiziţie Software educationale  - postat la data de 03 octombrie 2014

Documentaţie pentru ofertanţii Software educational

Anunţ achiziţie Servicii Cazare - postat la data de 10 octombrie 2014

A 6 - Realizarea seminariilor privind egalitatea de gen, de șanse și nediscriminarea în mediul universitar (L3 - L12)

Se vor realiza şi tipări (prin subcontractarea serviciilor de tipărire) 300 pliante şi 200 broşuri. În cadrul acestor sesiuni vor avea loc 1. dezbateri, 2. prezentări Power Point, 3. ateliere de lucru. Se vor folosi metode ale educaţiei nonformale (Biblioteca vie, Photovoice, World café, etc). La aceasta activitate vor participa membrii grupului ţintă, echipa de management, invitaţi. Această activitate va fi realizată de Solicitant, Partenerul 1 

Tematica aferentă activității A6

Anunţ începere seminarii privind egalitatea de gen, de șanse și nediscriminarea în mediul universitar

Pliant activitate A6

A 7 - Realizarea și dezvoltarea unei rețele de parteneriate între universități, mediul de afaceri și centrele de cercetare (L1 - L12) 

Această activitate are rolul de a îmbunătăţi calitatea activităţii didactice prin schimbul de bune practici, prin corelarea învăţământului cu cerinţele pieţei muncii şi prin introducerea rezultatelor relevante din cercetare în curricula de curs şi în unităţile curriculare. Potenţialii parteneri vor fi contactaţi prin telefon, e-mail şi prin vizite directe realizate de experţii Solicitantului şi Partenerului 1. După realizarea sistemului de parteneriate se va crea un sistem informatic complex, accesibil on-line de către toţi partenerii (baza de date, forum de discuţii, prezentări ale partenerilor din reţea, prezentări ale rezultatelor ştiinţifice şi didactice, etc.). Periodic vor avea loc întâlniri (mese rotunde) între reprezentanţi ai membrilor reţelei. Angajatorii oferă feed-back-ul necesar Universităţilor cu privire la necesităţile specifice de formare ale studenţilor pentru a răspunde noilor provocări de pe piaţa muncii.

Instituţii care au semnat acordul de parteneriat - august 2014

Instituţii care au semnat acordul de parteneriat - octombrie 2014

Instituţii care au semnat acordul de parteneriat - decembrie 2014

Instituţii care au semnat acordul de parteneriat - ianuarie 2015

Instituţii care au semnat acordul de parteneriat - martie 2015

Instituţii care au semnat acordul de parteneriat - aprilie 2015

Calendarul activităţilor care se vor desfăşura în cadrul  parteneriatului

INTALNIRE ÎN REŢEAUA DE PARTENERIAT - LUNA OCTOMBRIE

 Agenda întâlnirii 17-19 0ctombrie 2014

Teme discutii ce vor avea loc in 17-19 Octombrie 2014

Calendarul activităţilor care se vor desfăşura în cadrul parteneriatului -stabilită în urma discuţiilor din 17-19 octombrie

INTALNIRE ÎN REŢEAUA DE PARTENERIAT - LUNA DECEMBRIE

 Agenda întâlnirii 12-14 DECEMBRIE 2014

Calendarul activităţilor care se vor desfăşura în cadrul parteneriatului -stabilită în urma discuţiilor din 12- 14 DECEMBRIE 2014

 INTALNIRE ÎN REŢEAUA DE PARTENERIAT - LUNA FEBRUARIE

 Agenda întâlnirii 27-28 FEBRUARIE 2015

Calendarul activităţilor care se vor desfăşura în cadrul parteneriatului -stabilită în urma discuţiilor din 27-28 FEBRUARIE 2015

 INTALNIRE ÎN REŢEAUA DE PARTENERIAT - LUNA MARTIE

Agenda întâlnirii 13-14 MARTIE 2015

Teme discutii ce vor avea loc in 13-14 Martie 2015

INTALNIRE ÎN REŢEAUA DE PARTENERIAT - LUNA APRILIE

Agenda întâlnirii 2-3 APRILIE 2015

 

       A 8 - Dezvoltarea curriculumului în concordanță cu noile provocări din economie și de pe piața muncii (L3 - L12) 

În cadrul acestei activităţi vor avea loc întâlniri între cadrele didactice universitare ale Solicitantului şi membrii reţelei de parteneriate pentru dezvoltarea învăţământului superior. Vor fi identificate posibilităţile de adaptare a curriculei la cerinţele angajatorilor şi la noile provocări din economie. Se va întocmi un document cadru de propuneri ce va fi transmis conducerii universităţii. La finalul acestei activităţi se vor realiza şi publica cel puţin 5 cursuri universitare îmbunătăţite, se vor realiza şi încărca pe platforma on-line a Universităţii cele 5 noi cursuri. Această activitate va fi realizată de Solicitant. 

 

CURSURI UNIVERSITARE PUBLICATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

1

MICROECONOMIE

Conf. univ. dr. CONSTANTINESCU MĂDĂLINA

2

MACROECONOMIE

Conf. univ. dr. CONSTANTINESCU MĂDĂLINA

3

GESTIUNEA RISCULUI FINANCIAR

Conf. univ. dr. UNGUREANU LAURA

4

SISTEME INTERACTIVE DE ASISTARE A DECIZIEI

Prof. univ. dr. GAVRILĂ LAURA

5

SISTEME ȘI APLICAȚII INFORMATICE ÎN ECONOMIE

Conf. univ. dr. ROTARU SIMONA

Lect. univ. dr. GHIȚĂ MIRELA CLAUDIA

 

A 9 - Activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului țintă (L3 - L12)

Această activitate are un caracter interactiv. Se vor folosi contactele stabilite în cadrul Activităţii 7. O parte din membrii reţelei, antreprenori care deţin propria afacere, se vor întâlni cu studenţii din grupul ţintă şi le vor prezenta drumul parcurs de ei de la idee până la afacerea deţinută în prezent. Întâlnirile vor fi moderate de către experţi ai Solicitantului şi Partenerului 1; se vor prezenta oportunităţile de înfiinţare şi de dezvoltare a unei afaceri, obstacolele întâlnite şi modalităţile optime de depăşire a lor, idei de afaceri, oportunităţi de finanţare, calităţile necesare unui antreprenor. Această activitate va fi realizată de Solicitant, Partenerul 1. 

Tematica aferentă activității A9

Anunț activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului țintă

Anunt activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului tinta- 19 decembrie 2014

Anunt activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului tinta- 23 ianuarie 2015

Anunt activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului tinta- 4 februarie 2015

Anunt activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului tinta- 6 martie 2015

Anunt activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului tinta- 7 aprilie 2015

Anunt activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului tinta- 7 mai 2015

Anunt activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului tinta- 15 mai 2015

 

Nr

crt.

TEMA CARE VA FI ELABORATĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE EXPERTULUI RESPONSABIL CU ÎNDEPLINIREA ACTIVITĂŢII

      1.       

Idei de afaceri

Prof.dr. Ștefănescu Nicoleta Laura

     2.       

De la idee…la afacere

Conf.dr. Ungureanu Laura Elena

      3.       

Inovaţie şi strategie în afaceri

Asist.drd. Dincă Sorin Marian

     4.       

Planul de afaceri

Lect.dr. Bică Elena

      5.       

Marketingul şi publicitatea afacerii

Conf.dr. Constantinescu Mădălina

      6.       

Finanţarea afacerii

Expert consultant Melinescu Marlena

      7.       

Fonduri europene pentru afaceri

Expert consultant Belgun Cristian

      8.       

Resursele umane în afaceri

Conf.dr. Rotaru Simona Ileana

      9.       

Legislaţia mediului de afaceri

Lect. dr. Banu Cristiana Ecaterina

 

 

TEME ACTIVITATEA A9 LUNA MAI 2015

1

MODELE DE ANTREPRENORI DE SUCCES – AFACERIDE SUCCES PE PLAN INTERNATIONAL

Prof. univ. dr. GAVRILA LAURA

Conf. univ. dr. UNGUREANU LAURA

Conf. univ. dr. CONSTANTINESCU MADALINA

2

INFORMATIA INSEAMNA PUTERE - GRESELI CARE POT DUCE O AFACERE  LA ESEC

Conf. univ. dr. ROTARU SIMONA

Lect. Univ. dr. BICA ELENA

3

FRANCIZA - AFACERE LA CHEIE

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE

Lect.univ. dr. BANU CRISTIANA

Asist univ. dr. DINCA SORIN

4

DOMENII PRIORITARE DE DEZVOLTARE ECONOMICA 2015-2020

Expert consultant BELGUN CRISTIAN

Expert consultant MELINESCU MARLENE

 

 

A 10 - Realizare și actualizare site web (L1 - L12)

Site-ul web va fi util grupului ţintă şi persoanelor interesate de activităţile desfăşurate prin proiect deoarece pe site vor fi postate documente utile (orarul activităţilor, materialele informative, paginile web ale membrilor reţelei de parteneriate, forumul de discuţii). 

A 11- Conferința de finalizare a proiectului (L12) 

Promovează rezultatele proiectului către publicul larg şi autorităţile publice. Vor fi lansate invitaţii de participare către reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Locale, ai ADR, ai ANIMMC, ai POS DRU Sud-Vest Oltenia şi ai mass-media regionale. Locaţia: sala de festivităţi a Solicitantului în ultima lună de implementare. Echipa de implementare va susţine o conferinţă de presă. Această activitate va fi realizată de Solicitant şi Partenerul 1.

Anunț conferinta de presă

Anunț conferinta finalizare proiect

Invitație conferinta finalizare proiect

Program conferinta finalizare proiect

 

SUSTENABILITATE PROIECT

Procedură monitorizare traseu profesional

Mecanismul analizei schimbarilor in profilurile calificarilor

Tematica discuțiilor pentru consiliere/orientare în carieră

Revistă realizată în cadrul proiectului

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro