Adresa: Str. Traian, Nr.64, Bl.K3, Sc. C, Ap.75, 900716, CONSTANTA, ROMANIA

Telefon: 0744 368.238, 0241/584036

Fax: 0241/584.036

Obiectul de activitate:

 • Contabilitate și servicii contabile
 • Asistenta şi consultanţă pentru începerea unei afaceri
 • Servicii profesionale de evidenţă contabila - contabilitate
 • Consultanţă şi asistenţă economico-financiara şi fiscala
 • Consultanţă şi asistenţă managerială şi servicii de management financiar
 • Servicii de salarizare
 • Expertiză. Evaluare. Audit. Fuziuni / Lichidari Societati

Scurta descriere a activitatii curente:

Servicii de contabilitate oferite de SC CONTINFORM SRL:

 •   înregistrarea cronologică a documentelor primare în articole contabile;
 • întocmirea jurnalelor de cumpărări și vânzări, stabilirea TVA de plată/rambursat;
 • întocmirea ștatelor de plată, stabilirea obligațiilor legate de salarii;
 • întocmirea registrului jurnal și a balanței de verificare lunare;
 • stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele;
 • întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
 • întocmirea și depunerea fișelor fiscale;
 • bugetul de venituri și cheltuieli;
 • fluxuri financiare și cash flow;
 • contabilitate financiară și de gestiune;
 • alte situații financiare specifice activității;
 • organizarea departamentului financiar contabil;
 • reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale ITM;

Fisa date SC Contimform SRL

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro