Adresa: Str. Târgul din Vale, nr.1, Arges, Piteşti, Romania

Telefon: 0348453260

Fax: 0348453260

Obiectul de activitate: Instituţie de învăţământ superior

 Scurtă descriere a activităţii curente:

    Facultatea de Stiinţe Economice din cadrul Universitatii din Pitesti incearcă să răspundă nevoilor pieţei forţei de muncă înalt calificate. Absolvenţii trebuie să posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru integrarea într-un mediu economic diversificat şi concurenţial fără frontiere. Acest mediu validează capacitatea de a lucra eficient şi de a face faţă riscului intercondiţionării culturii locale şi organizaţionale cu cea de pe plan internaţional.

De aceea sunt urmărite obiectivele:

  • asigurarea excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie;
  • promovarea ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, al standardelor morale, al libertăţii academice, al deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană
  • oferirea, prin compartimentele sale de profil, a unor cunoştinţe şi deprinderi destinate să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe instructive şi educaţionale la nivel local, zonal, naţional şi internaţional;
  • asigurarea adecvării cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de încadrare pe piaţa muncii, atât prin forma iniţială, cât şi prin programele de educaţie continuă
  • identificarea şi valorificarea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor şi consultanţă pentru integrarea rapidă şi optimă a acestora.

  Fisa date Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe Economice


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro